Chiptuning osobných áut

Väčšina osobných áut je v súčasnosti vybavená riadiacou jednotkou ECU (Electronic Controll Unit), ktorá pomocou úloženého programu v nej ( EEPROM pamäť ) riadi režimy prevádzky motora. ECU je jednoúčelový počítač, ktorý má na starosti pomocou čidiel a snímačov v motore auta upravovať pracovné podmienky motora, čiže riadi množstvo vstrekovania zmesi, moment vstreku a moment jej zapálenia vo valci. Naša spoločnosť vykonáva chiptuning motora Vášho automobilu - úpravu programu Vašej riadiacej jednotky pomocou profesionálne vybaveného pracoviska ECU, čo sa prejaví výrazným zlepšením jazdných vlastností automobilu. Na Vašu požiadavku je možné upraviť hornú hranicu maximálnych otáčiek motora. Zníženie životnosti motora je takmer nepozorovnateľné. Chiptuningom sa upraví charakteristika vstrekovania, pomer vzduchu a paliva v zmesi, zapaľovanie a využitie paliva. Pri turbomotoroch sa po chiptuningu zvyšuje plniaci tlak turba.


Podstatnou informáciou je, že chiptuning nie je žiaden mechanický zásah do motora. Naše programy nie sú univerzálne a sú nastavené vždy podľa čísla riadiacej jednotky a čísla sériového programu v pamäti. To znamená, že program, ktorý nahráme je nezameniteľný. Riadiaca jednotka potom po pripojení na diagnostiku úplne bezchybne komunikuje a rozdiel zistí v servise iba skutočný odborník podľa merania zmien niektorých parametrov.

 

Po chiptuningu osobných áut sa minimálne zvýši množstvo paliva do valcov a tak pri plnom zaťažení nameráte nepatrne vyššiu spotrebu automobilu. Výhodou je však vyšší ťah a vyšší krútiaci moment a teda celkový výkon Vášho osobného automobilu a nižšia spotreba. Celý zoznam nami ponúkaných programov pre chiptuning osobných áut si môžete pozrieť v našom katalógu.

RLS Chiptuning osobné automobily

Chiptuning osobných áut - náš katalóg