DPF/FAP Filter

Filter pevných častíc
 

Filter pevných častíc (diesel particular filter - DPF)  sa nachádza vo výfukovom potrubí a jeho úlohou je zachytiť pevné častice splodín. Použitie tohto filtra vyžadujú Európske normy na emisie. Tento filter na druhej strane znižuje výkon motora a zvyšuje jeho spotrebu, keďže obmedzuje výfuk spalín.

 

Postupným zanášaním filtra dôjde až k jeho zaneseniu. Motor sa dostáva do núdzového režimu, môže sa vypnúť úplne. Je nutné filter vymeniť, čo nie je najlacnejšia záležitosť. Naša spoločnosť Vám pomôže filter pevných častíc odstrániť úplne. Toto odstránenie prebieha na dvoch úrovniach.

  • mechanické odstránenie filtra z výfukového potrubia
  • úprava softvéru riadiacej jednotky - je to potrebné, aby Vaše vozidlo neoznamovalo chybové hlášky a nepreplo sa do núdzového režimu

Výsledkom odstránenia filtra pevných častíc je vyšší výkon motora a nižšia spotreba.