Obecné prohlášení

Prohlížením internetové stránky KVCHIPTUNING souhlasíte s následujícími podmínkami:

Tato stránka byla vyvinuta pro potřeby KVCHIPTUNING. Prohlížení této internetové stránky je bez jakýchkoliv omezení. KVCHIPTUNING odpovídá za obsah a strukturu nacházející se na jejích stránkách, avšak neodpovídá za obsah a strukturu stránek, na které odkazuje a které nejsou její vlastnictvím.

KVCHIPTUNING si vyhrazuje právo na změnu obsahu a struktury těchto stránek a na změnu těchto všeobecných podmínek.

Všechny texty, obrázky, značky, údaje a další informace podléhají zákonu o autorském právu KVCHIPTUNING nebo třetích stran smluvně vázaných s KVCHIPTUNING. Používání jakýchkoliv textů, obrázků, značek, údajů a dalších informací je možné pouze s písemným souhlasem KVCHIPTUNING.

Všechny osobní údaje získává KVCHIPTUNING od uživatelů stránky s jejich souhlasem, používá je jen na ten účel, za kterým je získala (kontakt, informace) a jedná s nimi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.