Imobilizéry

Spoločnosť RLS Chiptuning sa zaoberá aj diagnostikou a opravami originálnych imobilizérov, vrátane programovania čipu (transpondéra) do autokľúča. Veľmi často sa stáva, najmä pri francúzskych autách, že originálny imobilizér neakceptuje žiadny kľúč a nie je ho možné naučiť nový kľúč ani v značkovom servise.

Niekedy sa stáva, že dôjde k strate aj posledného kľúča od vozidla. V takomto prípade sa dá vozidlo opäť spojazdniť niekoľkými rôznymi spôsobmi:

  1. Výmena riadiacej jednotky motora, imobilizéra a sady zámkov a kľúčov. Táto operácia je však mimoriadne nákladná a znamená investíciu vo výške niekoľkých tisíc eur.
  2. Alebo kontaktujte nás. Naša spoločnosť vlastní všetky potrebné zariadenia a know-how k opravám imobilizérov a vytváraniu nových čipov pre autokľúče, dokonca aj pri všetkých stratených kľúčoch. Eventuálne je možné pôvodný imobilizér vyradiť z prevádzky a namontovať dodatočný alarm s vlastným imobilizérom.

UPOZORNENIE: Opravy vykonávame len na vozidlách, kde majiteľ dokáže zdokladovať svoje vlastníctvo motorového vozidla.