Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Zuroracing.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ZURO racing s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. ZURO racing s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
 

ZURO racing s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.
 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve ZURO racing s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ZURO racing s.r.o.. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom ZURO racing s.r.o..
 

Všetky osobné údaje získava ZURO racing s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, informácie) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.